[Copyrights & Disclaimer]

123 ontsteking

Zomaar een elektrische 2cv ontsteking ? (deel 2)

Inleiding

Na deel 1 waarin u achtereenvolgens kon lezen welke afwegingen de auteur maakte voordat hij tot inbouw van de elektronische ontsteking overging, de inbouw handleiding en de eerste indruk van de ontsteking na een proefrit volgt nu in deel 2 de ervaringen en prestaties van deze ontsteking.
Dit wil ik doen aan de hand van de voordelen die de fabrikant van de ontsteking opgeeft uit deel 1 nog even langs te lopen:

eenvoudige montage zonder mechanische aanpassingen
Klopt, dit heb ik ervaren tijdens de inbouw. Er zijn geen speciale gereedschappen of meetinstrumenten nodig. Ook bij inbouw onder eigen beheer kan kennis op autotechniek gebied, mits je de inbouw beschrijving nauwkeurig volgt, beperkt zijn. Een inbouw verslag inclusief de foto's vindt u in deel 1 op deze site.

soepeler draaiende motor,
Ook dit wordt ervaren, niet alleen door mijzelf maar ook van collega 2cv rijders hier in Veenendaal krijg ik complimenten over het rustig stationaire toerental. Voor die tijd verslikte de motor zich wel eens doordat hij een vonkje miste.

geen onderhoud (NOOIT meer),
Dit is een gevaarlijke uitspraak van de fabrikant. Nu mijn Deux Chevaux in zijn 18de levensjaar een totale facelift heeft gekregen zal hij nog wel wat jaartjes meegaan, of liever gezegd mee moeten gaan. Na een nieuw dak, plaatwerk, koppeling, en bodemplaten verwacht ik nog de nodige kilometers te maken. Voor deze uitspraak geldt dus “de tijd zal het leren”.

meer vermogen,
Helaas kan ik dit niet meten, ik ben wel benieuwd wat de 2cv op dat gebied nu presteert. Oké ik leg het nog steeds af tegen “de injectieons” en “ de turbo's” en het acceleratievermogen van mijn 2cv is nog niet zo dat de stenen uit de straat getrokken worden maar lekker meekomen in het verkeer behoort zeker tot de mogelijkheden.
Onder de indruk van het acceleratievermogen ben ik zeker wel. En zoals elk medaille zijn keerzijde heeft is dit ook de valkuil van de elektronische ontsteking.
Was voor de inbouw op de autosnelweg mijn topsnelheid zodanig dat ik op de 120km stukken geen gevaar liep om op de foto te komen, nu loopt de wijzer ver voorbij het maximum op mijn snelheidsmeter. Leer je rechtervoet beheersen is dus het advies.
Ik kreeg al een mail met de waarschuwing dat je het maximale toerental niet moet overschrijden (dat ligt op 5750 tpm).
Harder is superslecht voor je motor, met een elektronische ontsteking ben je geneigd om te veel uit de motor te willen halen. Ook de experimenten (zoals beschreven in deel 1) het optrekken in z'n 1 of 2 zonder gas op een helling en het vroeg opschakelen is echt niet goed voor het motortje. De krukas zal erg op zijn donder krijgen. Dankzij de elektronische ontsteking zijn dit soort dingen wel mogelijk, maar bedenk dat je dan het uiterste uit het motortje haalt. Als je de rijstijl zoals voor de inbouw behoudt en geen gekke dingen met de auto uithaalt zul je langer plezier hebben en een laag brandstofverbruik scoren.

beter starten, minder schadelijke uitstoot,
Het eerste heb ik geconstateerd, na een week wintersport stilstaan (februari sneeuw op de kap en de ruiten bevroren) was het de choke uit en in 1 keer starten. Het tweede kan ik helaas niet meten maar als ik beredeneer dat er door de ontsteking een betere verbranding optreedt dan neem ik aan dat de uitstoot, bij gelijke snelheid minder is.

BEDUIDEND minder brandstof verbruik,
Na de inbouw van de onsteking zijn nu bijna 1900km gereden. Dit is nog niet een derde van het aantal kilometers waarop het eerste gemiddelde verbruik voor de inbouw is berekend. Dit beďnvloedt het beeld enigszins.
Om een reëler beeld te krijgen en om zo veel mogelijk externe factoren waaronder seizoensinvloeden te elimineren moet er eigenlijk over langere tijd gemeten worden. Op dit moment leef ik me nog te vaak uit in mijn rijstijl...... De wagen is merkbaarder fel geworden en trekt goed op. Nog te vaak links op de snelweg heeft het “beduidend” zich bij mij nog niet voorgedaan, of met 15% minder verbruik moet ik tevreden willen zijn.
Ik wil nog een poging gaan wagen om zo zuinig mogelijk te gaan rijden, en dit zie ik als een persoonlijke uitdaging, om een echt laag brandstof verbruik neer te zetten. Waarom dat zal ik in de conclusie van dit artikel uitleggen.

nooit meer oververhitting van bobine (bij stilstaande motor wordt de stroom na 1 seconde uitgeschakeld),
Klopt, is met een universeel-meter gecontroleerd.

geschikt voor 6 en 12 Volt systemen,
Heb ik niet getest.

ingebouwde LED voor het eenvoudig (statisch) afstellen,
Dit klopt, deze LED is makkelijk bij montage hierdoor is een proeflampje voor het afstellen niet meer nodig.
Het is een kwestie van het vliegwiel in de juiste positie en de ontsteking licht draaien en op het led kan de afstelling gedaan worden.

scherp geprijsd
Of een prijs van rond de EUR 162,- scherp geprijsd is, is ieders eigen perceptie.
Wat hierbij wel in overweging genomen moet worden is dat er door het besparen op de brandstof een “terugverdienafstand” bestaat. In mijn geval ging het verbruik van 1 : 13,4 km naar 1 : 15,5 km. Dit is een besparing van 15% op de brandstofkosten. Of te wel op elke liter brandstof 2 km meer rijden. Dat levert een terugverdien-afstand bij een literprijs van EUR 1,057 op van ongeveer 15.000km.
Ligt je jaarbudget op 20.000 km dan wordt nog binnen dat jaar de investering terugverdiend, toch niet gek. Hierbij moet nog opgemerkt worden dat de 15,5 km op 1 liter nog niet het optimale verbruik zoals opgemerkt onder het kopje BEDUIDEND minder brandstof verbruik.

Conclusie.

Kort samengevat mag je stellen dat ik behoorlijk enthousiast ben over de prestaties van de ontsteking. De enige kanttekening zijn de waarschuwingen zoals die in dit artikel staan.
Ik zou iedere 2cv, of Dyane rijder waarvoor ook een speciale ontsteking voor bestaat, het advies geven om tot inbouw over te gaan. Ik ervaar alleen voordelen en geen nadelen of de aanschafprijs moet boven budget zijn.
Na aanschaf van onze 2cv heb ik alle investeringen bij gehouden een Excel werkblad. Ik heb alle kosten tot nu toe genoteerd en een prognoses gemaakt voor de komende 100000 km. Ik wil er naar toe om een all-in kilometerprijs te berekenen. Alle kosten van verzekering, wegenbelasting, brandstof, groot en klein onderhoud zijn meegenomen.
Op dit moment zit de kilometer prijs dicht bij de 11 eurocent de kilometer. Ik zal dit nog een keer verder uitwerken en dan is het nog eens een keer een onderwerp voor een nieuw artikeltje voor de zuinigers onder ons.

Veel onbezorgde kilometers en met een citronische groet,

Ronald Bouman
Veenendaal
ronald@2cv.nl
www.ronaldbouman.com

 

Alle rechten voorbehouden. Alle tekst, foto's en tekeningen van deze uitgave mogen gebruikt worden voor niet commerciële doeleinden met vermelding van de naam van de auteur. Voor commercieel gebruik mag niets van dit artikel worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, het zij elektronisch, mechanisch, door foto kopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

De auteur is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade, daaronder zonder enige beperking begrepen directe schade, indirecte schade, incidentele schade, speciale schade, strafrechtelijke sancties, gevolgschade of andere schade (daaronder zonder enige beperking begrepen misgelopen winsten, inkomstendervingen of vergelijkbare economische verliezen) als gevolg van een handeling, onrechtmatige daad of andere oorzaak, voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid tot het gebruik van het materiaal dat in dit artikel of in een gekoppelde artikel beschikbaar is, zelfs indien hij van de mogelijkheid van een dergelijke schade op de hoogte is gesteld. Evenmin is hij aansprakelijk voor eventuele claims van derden.