[Copyrights & Disclaimer]

wiswas installatie

Een renovatie van de Wis Was Installatie gepland ?

Inleiding

De Wis Was installatie van de Deux Chevaux bestaat uit een beperkt aantal onderdelen en laat zich makkelijk demonteren.
Om deze reden is het onderhoud ook door autoleken makkelijk zelf te doen. De onderdelen die iedereen wel eens vervangen heeft zijn de ruitenwisserbladen.
Een ander onderdeel wat ook aan slijtage onderhevig is maar waar niet zo snel aan gedacht wordt zijn de ruitenwisserasjes. Ik vraag me af waarom het ruitenwissers zijn terwijl ze maar 1 ruit wissen of komt dat omdat de voorruit vroeger uit twee delen bestond ?
In ieder geval wordt het bij intensief gebruik wel eens tijd om de goede werking van de Wis Was te waarborgen en dienen dus ook de asjes een keer vervangen te worden. Zeker als er speling op de asjes zit, want dan is het bijvoorbeeld ook mogelijk dat er vocht hierlangs naar binnen te komt.

In 2 uurtjes sleutelen

Uit welke onderdelen een setje met een nieuw ruitenwisserasje bestaat ziet u op onderstaande foto.
Het kleinste is een borgringetje verder 2 moeren, 3 ringen, 1 rubber ring en de as met aan de achterzijde de kruk.
Aangezien de voiture 2 wissers heeft zijn er voor vervanging ook 2 complete setjes nodig voor de prijs van EUR 25,- per stuk. Ja ja dat is niet niks, het lijkt wel hoe kleiner het onderdeel hoe hoger de prijs!

Verwijder als eerste de wissers van de asjes. Aan de onderzijde zit een lipje wat met een nagel in te drukken is. Hierna met een kleine trekbeweging gaan de wissers van de asjes. Vervolgens draaien we de moeren aan de buitenzijde los en verwijder daarna ook de (rubber) ringen.

Binnen in de wagen halen we eerst het plastik scherm onder het raam weg. De ruitenwissermotor wordt zichtbaar.
Haal de connector los en draai de 2 bouten onder de motor los. Dan komt het geheel van motor, stangen en asjes los en kan het verwijderd worden.

De complete wis installatie bestaat uit een zwart metalen frame met motor, twee aandrijfstangen naar de twee asjes.
Twee wissers met bladen en wat ringen moeren en 2 boutjes. Op onderstaande foto ziet u een collage van de onderdelen.

Nu is het niet moeilijk meer. Verwijder de borgringetjes aan de achterzijde van de kruk van het asje. Draai de moeren van het asje los.
Vervang het oude asje voor een nieuwe. Het opbouwen gaat in de omgekeerde volgorde.
Met een Bahco, waterpomptang, wat steeksleutels en een kruiskop schroevendraaier is de klus uit te voeren.

Een kleine modificatie

Zoals de titel van dit artikel al aangeeft gaat het over de Wis Was installatie. Ging het hierboven over de Wis is het nu de beurt aan de Was.
Hier bedoel ik niet de verleden tijd van Zijn want dan was Wis Ben geweest.
Nee de Was van de Deux Chevaux bestaat uit een handpompje wat er voor zorgt dat er vloeistof op de voorruit komt om die daarna schoon te kunnen wissen. En let er op dit is een APK controle punt het pompje moet dus werken.
Nu was dat handpompje in mijn voiture ter ziele en aangezien ik toch niet tevreden was over de wateropbrengst zocht ik naar een verbetering.
Vooral in de winter is het belangrijk dat de voorruit schoon blijft en hierdoor is een investering comfort en veiligheid nooit een verkeerde keus.

Volgen we eerst aan de hand van onderstaande linkse tekening de bestaande verbindingen. Van het ruitenvloeistof reservoir R loopt een slangetje door het gat met de kabelboom naar het pompje P op het dashboard.
Aan de andere kant van dit pompje loopt het slangetje door hetzelfde gat terug naar de sproeierkop S in de motorkap.
De veranderingen zijn, we demonteren het dashboard, verwijderen het pompje, in het gat komt een terugverende wip schakelaar met twee draden.
Een draad loopt naar de elektrische pomp P, de andere naar de zekeringhouder, van de pomp loopt nog een draad naar de massa. De slangetjes trekken we terug in het motorcompartiment en korten we in zodat ze mooi vloeiend lopen van het reservoir R naar de elektrische pomp P en vervolgens naar de sproeierkop S. Let hierbij op de vloeistof richting van de elektrische pomp Deze wordt meestal aangegeven met een pijl op de pomp.

Kosten van de hele operatie, universeel elektrisch pompje Euro 14,- schakelaar Euro 3,- en wat draad met kabelschoentjes. Terugbouw naar origineel is geen probleem mits een (werkend) handpompje bewaard wordt.
Voordelen van deze uitvoering zijn, meer water opbrengst op de ruit, eenvoudige bediening, geen water langs de elektrische draadboom mee naar binnen (kans op lekkage). Nadelen, niet origineel en afbreuk aan het simpele concept van de wagen.

Veel sleutel plezier en met een citronische groet,

Ronald Bouman
Veenendaal
ronald@2cv.nl
www.ronaldbouman.com

 

Alle rechten voorbehouden. Alle tekst, foto's en tekeningen van deze uitgave mogen gebruikt worden voor niet commerciŽle doeleinden met vermelding van de naam van de auteur. Voor commercieel gebruik mag niets van dit artikel worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, het zij elektronisch, mechanisch, door foto kopieŽn, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

De auteur is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade, daaronder zonder enige beperking begrepen directe schade, indirecte schade, incidentele schade, speciale schade, strafrechtelijke sancties, gevolgschade of andere schade (daaronder zonder enige beperking begrepen misgelopen winsten, inkomstendervingen of vergelijkbare economische verliezen) als gevolg van een handeling, onrechtmatige daad of andere oorzaak, voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid tot het gebruik van het materiaal dat in dit artikel of in een gekoppelde artikel beschikbaar is, zelfs indien hij van de mogelijkheid van een dergelijke schade op de hoogte is gesteld. Evenmin is hij aansprakelijk voor eventuele claims van derden.