[Copyrights & Disclaimer]

Kleppen stellen van 2cv6

Inleiding & achtergrond info

Als je als 2cv-rijder zelf het onderhoud aan de wagen uitvoert, hoort het vakkundig afstellen van de kleppen daar ook bij. Nu heeft de Eend gelukkig maar 2 kleppen per cilinder en maar 2 cilinders, met even rekenen zijn we dus met 4 afstellingen klaar. Je moet er dus niet aan denken dat je kleppen gaat stellen van een 8 cilinder met 4 kleppen per cilinder! In dit vehaal wordt in een Jip en Janneke taal alle stappen uitlegt die nodig zijn om de klepspeling in te stellen en voor die gene die zich in de techniek van het motortje willen verdiepen geef ik eerst nog wat achtergrond informatie. Het standaard gereedschap voldoet bij deze klus. Als je nog geen voelermaatjes hebt dan is een setje waar een 20 (dit heeft een dikte van 0,20 mm) in zit de juiste. Verder is een klepdekselpakking ook handig als de oude niet meer bruikbaar is. Het afstellen van de klepspeling wordt voor de 2cv6 met een koude motor gedaan en wel om de 15.000km!

Hoe werkt de 4 takt 2 cilinder eenden motor

In de twee cilinders gaan de zuigers gelijktijdig naar binnen en naar buiten. Beter is te spreken naar boven (richting cilinder kop met bougie) en naar beneden (richting krukas). Maar omdat de cilinders tegenover elkaar en platliggen, dit is het principe van de boxermotor, kan het alletwee. Ik spreek in dit artikel verder over zuigers boven en beneden. Bij een 4 takt motor maakt de zuiger 4 slagen, dit zijn de op en neer gaande bewegingen, waarna dezelfde cyclus zich weer herhaalt. Achter elkaar heeft elke slag zijn eigen naam. Inlaatslag, Compressieslag, Arbeidslag en Uitlaatslag. Wat gebeurt er allemaal tijdens deze slagen.

Inlaatslag

De inlaat slag begint als de zuiger in de bovenste stand staat. Dit punt wordt ook wel BDP genoemd. BDP staat voor het Bovenste Dode Punt. Dat is het moment dat de zuiger van “het naar bovengaan” even stilstaat om over te gaan naar “het beneden gaan”. Er is even een punt dat de motor wel doordraait maar de zuiger “stilstaat”. De inlaatklep opent zich en met het naar beneden gaan van de zuiger wordt het benzine lucht mengsel uit de carburateur de cilinderruimte ingezogen. Als de zuiger in de benedenstand staat sluit de inlaatklep.

Compressieslag

De beide kleppen zijn gesloten en de zuiger gaat naar boven. Het benzine luchtmengsel wordt zoals het woord compressie al zegt samengeperst, in een gedrukt. Net voordat de zuiger geheel boven is op het BDP geeft de bougie een vonk. Deze timing wordt zeer precies geregelt door de ontsteking. Hoe die af te stellen is wordt in een ander artikel een keer uitgelegd. Doordat het samengestelde mengsel even de tijd nodig heeft om te ontbranden heeft de zuiger de tijd om naar BDP door te bewegen voordat.

Arbeidslag

De arbeidslag begint met de neerwaardse beweging van de zuiger. Dit omdat de vonk van de bougie een explosie van het bezine lucht mengsel in de cylinder tot gevolg heeft. De zuiger wordt met kracht naar beneden drukt tot het onderste punt.

Uitlaatslag

Nu moeten de verbrande gassen de cilinder weer verlaten dus opend de uitlaatklep en zal de zuiger terwijl hij weer naar bovengaat de gassen via de uitlaat naar buiten persen. Als de zuiger in de bovenste stand staat sluit de uitlaatklep zich. Hierna herhaald de ciclus zich en start de inlaatslag weer.

Schematische tabel weergave

In onderstaande tabel is dit vehaal nogmaals schematisch weergegeven. Het bovenstaande verhaal begint in het schema op de regel R1 in kolom K1 bij de inlaatslag. Welke klep open en dicht is staat in de volgende kolomen K2 en K3. De stand of beweging van de zuiger staat in kolom K4. Deze middelste kolom K5 geldt voor zowel cylinder 1, de kolomen 1 t/m 4 , als voor cylinder 2, de kolomen 6 t/m 9. In totaal zijn in de regels R1 t/m R20 twee cycli (Inlaatslag, Compressieslag, Arbeidslag en Uitlaatslag.) beschreven. Als de motor “loopt” blijft een cyclus zich steeds herhalen. Als je het verhaal en de tabel weet te beredeneren dan snap je de 2 cylinder 4 takt motortje van je Deux Chevaux.

Het plaatwerk verwijderen

Voor het kleppen stellen is het nodig dat er wat “plaatwerk delen” van de voiture verwijderd worden. Aller eerst gaat de motorkap open en wordt de wagen van beide “driehoekjes” boven de voorspatborden ontdaan. Deze zitten met 3 boutjes vast. Daarna de beide voorstadborden. Hiervoor eerst de bedrading (plus en massa) van beide richtingaanwijzers losmaken. Hierna volgen per spatbord 4 grote moeren. Nummer 1 boven de voorbumpes, 2 zit op de koplampsteun, 3 aan het schutbord en 4 in de benedenhoek bij het voorportier. Het spatbord wegnemen, en plaatsen, vergt enige handigheid. Wat werkt is het bovendeel zijwaards over het wiel naar buiten, weg van de motor en naar beneden laten kantelen. Even de kachelslang meehelpen uit het rubber te komen. Op dit moment ziet de auto er ongeveer zo uit en zijn de beide kleppen deksels ook zichtbaar.

Kleppendeksels verwijderen

Nadat van de auto de spatborden verwijderd zijn kunnen beide kleppendeksels eraf. Wel even uitkijken anders wordt het een kleiderboel. In de deksels bevindt zich ook olie. Knip met een schaar bijvoorbeeld een oud teiltje zo dat je dit op kunt vangen. Zorg dat er geen rotzooi of vuil in de kleppendeksels of op de cylinderkoppen komt.

Welke kleppen waneer stellen

Nu zijn er veel verschillende beschrijvingen op welk punt je de kleppen moet stellen. Ik zelf gebruik daarvoor sinds kort de volgende methode. Zet de auto in de eerste versnelling. Omdat de bougies ook vervangen moeten worden haal ik de oude wel uit de cylinderkop maar monteer ik de nieuwe nog even niet. Op deze manier is het eenvoudig om het BDP (bovenste dode punt) te bepalen. Rol de auto heen en weer en met een schroevendraaier door het gat van de bougie gestoken kan “gevoeld” worden waneer de zuiger in de bovenste stand (BDP) staat. Doe dit met beleid zodat de zuiger niet beschadigd wordt. In de tabel is af te lezen in R5 dat op dit moment de kleppen van de ene cylinder op het “kantelmoment” staan en de kleppen van de andere cylinder beide gesloten zijn. Tijdens het heen en weer rollen van de auto om het BDP te bepalen let je er gelijk op van welke cylinder de tuimelaars kantelen en welke niet bewegen (beide kleppen gesloten blijven). Van de cylinder waarvan beide kleppen gesloten zijn wordt de klepspeling afgestelt.

Klepspeling afstellen

Meet met een voelermaatje de speling tussen klepsteel en tuimelaar. Voeler 25 mag er niet tussen passen en 15 moet er vloeiend tussen door gaan. Om de instellin aan te passen, met ringsleutel 10 de moer lossen en met een schroevendraaier het draadeinde instellen.

Als de klepdeksel verwijderd is zie je het volgende.
1 Klepsteel met de veer die de klep dicht trekt,
2 Tuimelaar die de klepsteel bedient,
3 Moer en draadeinde op anderezijde tuimelaar,
4 Klein stukje van de stoterstang .

En dat alles 2 maal. Een maal voor de inlaatklep en eenmaal voor de uitlaatklep.

Met de klokmee draaien wordt de klepspeling minder.

De praktijk

Op deze foto het afstellen in de praktijk
Met de moeren speling van beide kleppen instellen

De eerste keer vergt het wat oefening om de juiste instelling te bereiken. Bedenk dat je beter meerdere keren kan afstellen dan rondrijden met de verkeerde instelling! Als je de juiste speling meet tussen de klepsteel en tuimelaar dan is het belangrijk dat je de stelbout met het vastdraaien van de moer niet meer verdraait. Houdt hem vast met de schroevendraaier terwijl je de moer vastdraait. Als beide klepspelingen ingesteld zijn dan herhaalt dezelfde procedure zich voor de twee kleppen van de andere cylinder. Verrol de auto, terwijl deze in de versnelling staat, totdat de zojuist afgestelde tuimelaars op kantelen staan. Controleer weer of de zuiger in BDP staat en stel hier ook de klepspeling af.

Nadat alle 4 de kleppen afgesteld zijn wordt de kleppendeksels weer gemonteerd. Controleer of de pakking nog soepel is en goed afsluit. Als deze niet goed in de deksel blijft zitten plak hem dan vast (vloeibare pakking). De deksel niet te vast draaien!! Hiervoor geldt als de deksel niet meer met de hand heen en weer bewogen kan worden dan de moer nog een slag vaster.
Controleer ook het oliepeil er is immers een beedtje uit de deksels gekomen.

Bij elkaar lijkt het een ingewikkeld klusje, echter het gaat na enige oefening goed af. Sommige Citroen clubs geven praktijk sleutel trainingen waar kleppen stellen een van de onderdelen is. Mocht je toch niet zo zeker zijn van jezelf vraag een meer ervaren 2cv sleutelaar tijdens je eerste stelactie als backup.

Veel onbezorgde kilometers en met een citronische groet,

Ronald Bouman
Veenendaal
ronald@2cv.nl
www.ronaldbouman.com

 

Alle rechten voorbehouden. Alle tekst, foto's en tekeningen van deze uitgave mogen gebruikt worden voor niet commerciële doeleinden met vermelding van de naam van de auteur. Voor commercieel gebruik mag niets van dit artikel worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, het zij elektronisch, mechanisch, door foto kopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

De auteur is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade, daaronder zonder enige beperking begrepen directe schade, indirecte schade, incidentele schade, speciale schade, strafrechtelijke sancties, gevolgschade of andere schade (daaronder zonder enige beperking begrepen misgelopen winsten, inkomstendervingen of vergelijkbare economische verliezen) als gevolg van een handeling, onrechtmatige daad of andere oorzaak, voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid tot het gebruik van het materiaal dat in dit artikel of in een gekoppelde artikel beschikbaar is, zelfs indien hij van de mogelijkheid van een dergelijke schade op de hoogte is gesteld. Evenmin is hij aansprakelijk voor eventuele claims van derden.