[Copyrights & Disclaimer]

reparatie lichtschakelaar 2cv

Onderstaande beschrijving om een lichtschakelaar van een 2cv te repareren is ook bedoelt voor de niet techneuten onder ons. Met een beetje handigheid en een boormachine is de uitvoering te doen. Een nieuwe schakelaar kost gauw Hf 75,- tot Hf 100,- terwijl de defecte met een bescheiden ingreep vaak nog te repareren is. Vooral lange bestuurders, waaronder ikzelf, kennen het wel even met de knieŽn een hardbenig treffen met de lichtschakelaar. Aangezien de behuizing uit twee plastic helften bestaat overleeft die het vaak niet. Het geheel met bindbandjes (ty-raps) of plakband bij elkaar houden is vaak geen oplossing, hieronder in het kort een beschrijving wat wel afdoende is.

Werking

De lichtschakelaar bestaat uit twee plastic helften die met 3 kruiskopboutjes samen geschroefd de behuizing vormen. De ene helft heeft 3 gaten voor de boutjes, de andere helft heeft afstandhouders waarin de boutjes geschroefd worden. Die afstandhouders zijn fragiel en breken makkelijk af. Verder bevinden zich nog twee onderdelen in de schakelaar. Een print met aan de ene zijde de aansluiting voor de draden en de andere zijde de schakellippen voor het bewegende schakeldeel.

Op de foto ziet u de schakellippen. Het rechtse groepje van 3 is voor het licht, de twee links daarvan zijn beide de voeding +12 Volt en de meest linkse is voor de claxon. Dit bewegende schakeldeel is een rol met koperbanen die door draaien de juiste schakellippen van spanning voorziet waardoor de lampen kunnen branden. Indrukken zorgt dat de schakellip van de claxon doorverbonden wordt met de 12 Volt.

Reparatie

Verwijder de aansluiting van de + pool van de accu. Demonteer de schakelaar van de stuurkolom. Schroef, als het niet vanzelf uit elkaar valt, beide plastic helften van elkaar. Kijk goed in welke stand het binnenwerk gemonteerd zit. Teken het desnoods na. Het is van belang dat de stand van de rol in de schakellippen na montage gelijk is. Verwijder de koperrol met de schakelstang en de printplaat uit de behuizing. Wat nu overblijft zijn 2 plastic helften. Lijm de afstandhouders weer op hun plek, ook een soldeerbout kan helpen door het materiaal te laten smelten op het breukvlak. Druk nu de twee helften tegen elkaar en met een (3mm) boortje de bestaande gaten door boren tot de andere zijde. Door de bestaande boutjes te vervangen door 3 maal M3 lengte 45mm en aan de andere zijde een sluitring en een moertje is de behuizing weer stevig tegen elkaar te schroeven. Monteer de printplaat met de bedrading en schakellippen samen met de schakelgedeelte in de ene helft van de behuizing. De print valt in de sleuven die in de behuizing zitten. Wurm de schakelrol weer in de goede positie. (Vooral de schakellippen die de claxon bedienen zijn even moeilijk). Sluit de behuizing en schroef deze dicht.

Veel onbezorgde kilometers en met een citronische groet,

Ronald Bouman
Veenendaal
ronald@2cv.nl
www.ronaldbouman.com

 

Alle rechten voorbehouden. Alle tekst, foto's en tekeningen van deze uitgave mogen gebruikt worden voor niet commerciŽle doeleinden met vermelding van de naam van de auteur. Voor commercieel gebruik mag niets van dit artikel worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, het zij elektronisch, mechanisch, door foto kopieŽn, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

De auteur is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade, daaronder zonder enige beperking begrepen directe schade, indirecte schade, incidentele schade, speciale schade, strafrechtelijke sancties, gevolgschade of andere schade (daaronder zonder enige beperking begrepen misgelopen winsten, inkomstendervingen of vergelijkbare economische verliezen) als gevolg van een handeling, onrechtmatige daad of andere oorzaak, voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid tot het gebruik van het materiaal dat in dit artikel of in een gekoppelde artikel beschikbaar is, zelfs indien hij van de mogelijkheid van een dergelijke schade op de hoogte is gesteld. Evenmin is hij aansprakelijk voor eventuele claims van derden.