[Copyrights & Disclaimer]

Het brandstof meter circuit van de 2CV

De tijd dat de auto een peilstok had om te controleren hoeveel brandstof er nog in de tank zat is ver verleden tijd. De Eend heeft niet veel controle meters op het dashboard maar voor de brandstof is er een elektrische brandstofmeter.
De 2CV Club heeft daarnaast ook een meter om de laadspanning te controleren. Natuurlijk, maar dat is een vereiste en een APK controle punt heeft de auto ook een snelheidsmeter. Om de brandstofmeter zijn werk goed te laten doen zijn er een beperkt aantal onderdelen nodig. In onderstaande tekening ziet u hoe deze geschakeld zijn tot een elektrisch circuit.

De componenten in het elektrische circuit

1. Tankvlotter, bedrading in de auto.

2. Brandstofmeter op het dashbord.

3. Zekering op het schutbord.

4. Contactslot bij het stuur.

5. Accu.

Tankvlotter

De tankvlotter bevindt zich in de benzine tank. De vlotter met aansluitingen worden aan de bovenzijde van de tank zichtbaar als de tank onder de auto vandaan haalt.
Bovenop de vlotter zijn er twee aansluitingen voor bedrading en een voor de brandstofleiding. Een van de aansluitingen loopt naar massa (het platte schuifje). De andere (het ronde stekkertje) gaat richting de brandstof meter.

(De)Montage van de benzinetank

De kunstof tank zit met 4 bouten vast onder de auto. Er zitten 2 Bouten in de achteras en 2 in de chassispoten die naar de achterbumper lopen en door middel van ovale plaatjes die voor een groter draagvlak zorgen op de kunstof rand van de tank zit deze tussen de achterpoten van het chassis.
Als je de tank wilt demonteren omdat de vlotter defect is rij hem eerst bijna leeg zodat er minimaal benzine inzit !
Let op de vulpijp die met het rubber door het achterscherm gaat deze kan bij de tank losgemaakt worden dan gaat alleen de tank onder de auto vandaan. Laat dan geen rotzooi in de vulpijp van de tank komen monteer anders vulpijp compleet met tank. Het demonteren van de tank bewaar je, omdat het een lastig werkje is, voor het laatst je kontroleert eerst of al de andere onderdelen in het brandstofcircuit goed werken.

Bedrading

Als we de route van de draad die naar de brandstofmeter gaat volgen komt deze door de bodemplaat naast het achterspatbord onder de achterbank de auto binnen. Hier zit een stekkertje om de verbinding te verbreken. Daarna loopt de draad in de kabelboom bovenlangs de deuren achter de bekleding naar de voorkant van de auto.
Komt als je de motorkap geopend hebt rechtsvoor op het schutbord uit en hier zit weer een stekkertje. Daarna gaat de draad door het gat achter het dashboard eerst naar brandstofmeter.

Brandstof meter

De brandstof meter bevindt zich in het dashboard en heeft 3 aansluitingen, geel is voor de aansluiting naar de vlotter, paars gaat via de zekering en het contact naar de +12 Volt en op de koper lip komt de massa.
De stekkertjes in de draadboom corresponderen met deze kleuren.
Afhankelijk van het niveau in de benzinetank zal de tankvlotter stand varieren en zal de brandstofmeter meer of minder uitslaan. Omdat de tankvlotter een regelbare weerstand is die afhankelijk van het brandstofnivo meer of minder stroom doorlaat zal de meter meer of minder aangeven.

Zekering, Contactslot, Accu

Van de brandstofmeter loopt de gele verbinding via de zekering 2 en de schakelaar van de contact sleutel naar de pluspool van de accu. Hiermee is het stroom circuit via de massa rond. De zekering 2 (heeft een blauwe punt in het zekeringenkastje) voedt ook ruitenwissers, het choke lampje, het oliedruk controlelampje en richtingaanwijzers.
Als deze niet werken zal de brandstofmeter ook niet werken.

Controleer de bedrading

Simpelste optie is gewoon doorrijden met een reserve tankje benzine in de auto totdat je het probleem wilt oplossen. De benzinemeter is geen APK punt en hoeft dus niet te werken.
De andere optie om het probleem op te lossen zal ik nu beschrijven.
Controleer de zekering. Controleer of het stekkertje dat in de draad, door de bodemplaat naast het achterspatbord onder de achterbank, goed contact maakt (eventueel met fijn schuurpapier blank schuren). Daarna of alle stekkertjes rechtsbovenop het schutbord goed kontakt maken. Deze stekkertjes vormen de verbindingen naar alles wat zich achter de bestuurder bevindt. Binnenverlichting, rictingaanzijzer L + R, remlichten, achterlichten, mistlamp en brandstofmeter.
Afhankelijk van uitvoering komt hier nog achterruit verwarming en andere opties bij. Als je niet over meetinstrument beschikt kun je door de stekkertjes één voor één !! los te nemen en te controleren wat er dan uitvalt erachter komen welk stekkertje voor de brandstofmeter moet wezen. (markeer deze draad met een labeltje!)
Nu blijven er 3 oorzaken over. De meter op het dashbord, de tankvlotter of de massadraad.

Massadraad

Om de massadraad (die van het platte schuifje komt) te controleren zul je onder de auto moeten wezen want deze zit bij de tank op het chassis geschroeft. Als deze draad door roest slecht kontakt maakt werkt de meter niet.
Soms helpt al het kaal maken van het kontakt vlak. Is het euvel nog niet verholpen dan kun je de draad tijdelijk met een kroonsteentje even verlengen naar een goed massapunt (desnoots de min van de accu) geeft dit nog geen resultaat dan blijven er nog 2 oorzaken over, nl. tankvlotter of benzinemeter.

Is het de Meter of de Flotter

Je kunt de tankvlotter nabootsen met een potentiometer (pot-meter) van 500 Ohm die je in een elektronicazaak koopt. Op een potmeter zitten 3 aansluitingen. Soldeer er 2 draden aan waarbij één draad aan de loper en het uiteinde van de weerstand komt en één draad aan het andere uiteinde van de weerstand.
Sluit een kant van de potmeter, bij het schutbord, aan op het stekkertje van de draad die naar de brandstofmeter op het dashbord gaat (dit was in mijn geval een draad met een geel stekkertje). De andere zijde van de potmeter naar de minpool van de accu.
Door aan de potmeter te draaien zal de meter meer of minder aan geven.
Werkt de benzinemeter nog niet is de meter of zijn de aansluitingen achter het dashbord de oorzaak.

Demonteer het dashbord en controleer de aansluitingen of vervang de benzine meter.
Dit laatste is een lastig klusje dus voor een dubbelcheck kun je met een universeelmeter waarmee je weerstanden kunt meten (ohmbereik) de tankvlotter voor de zekerheid controleren.
Deze moet een waarde tussen de 10 en 500 Ohm aangeven. Door te tanken of de auto te schudden waardoor het niveau in de tank varieert zal dit op de ohm meter zichtbaar moeten zijn.

Gedemonteerde vlotter

Werkt de benzine meter in samenwerking met de potmeter goed ?

Werkt de benzinemeter als aan de potmeter wordt gedraaid dan is de tankvlotter of de aansluitingen aan de bovenzijde van de vlotter de oorzaak van het probleem. Demonteer de tank controleer de aansluitingen en vervang eventueel de vlotter door 3 parkertjes los te maken.

Jan Mees bedankt voor de foto’s van dit artikel.

Veel kilometers zonder lege brandstoftank toegewenst, met een citronische groet,

Ronald Bouman
Veenendaal
ronald@2cv.nl
www.ronaldbouman.com

 

Alle rechten voorbehouden. Alle tekst, foto's en tekeningen van deze uitgave mogen gebruikt worden voor niet commerciële doeleinden met vermelding van de naam van de auteur. Voor commercieel gebruik mag niets van dit artikel worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, het zij elektronisch, mechanisch, door foto kopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

De auteur is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade, daaronder zonder enige beperking begrepen directe schade, indirecte schade, incidentele schade, speciale schade, strafrechtelijke sancties, gevolgschade of andere schade (daaronder zonder enige beperking begrepen misgelopen winsten, inkomstendervingen of vergelijkbare economische verliezen) als gevolg van een handeling, onrechtmatige daad of andere oorzaak, voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid tot het gebruik van het materiaal dat in dit artikel of in een gekoppelde artikel beschikbaar is, zelfs indien hij van de mogelijkheid van een dergelijke schade op de hoogte is gesteld. Evenmin is hij aansprakelijk voor eventuele claims van derden.